skip to Main Content
Menu
0984378443 hoadongianglong@gmail.com

minhanhad.vn  là website bán hàng giới thiệu sản phẩm trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc: Bán Standee | Standee | Standy cuốn | bán Standy  | ban gia chu x | Khung chữ x | giá treo poster | giá để tài Liệu | khung treo banner | gía mạng nhện  | khung Backdrop| Kệ treo ảnh | kệ chữ x | giá chữ x | quầy bán hàng di động | biển quảng cáo | backdrop pop up… tư vấn,thiết kế, sản xuất và thi công các loại biển quảng cáo.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Minhanh AD là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Minhanh AD bao gồm các sản phẩm quảng cáo

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Minhanh AD phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Minhanh AD sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Minhanh AD

Bằng việc tham gia giao dịch trên Minhanh AD , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://minhanhad.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Back To Top
Search